Simpanan dan Perlaburan

A-Life Enrich Gold-i

Pelan Pelaburan Bertakaful

Tempoh Pembayaran Caruman Singkat.
Faedah Gaya Hidup.
Faedah Pelaburan.
Fleksibiliti dalam Simpanan.
Faedah Perlindungan Kematian dan Hilang Upaya.
Faedah Tempoh Matang.