Hibah Takaful

A-Life Legasi

Pelan Perlindungan Sumbangan Takaful Bertempoh

Pelan Hibah RM 1 Juta.
Melindungi Masa Depan dan Gaya Hidup Keluarga Anda.
Ganjaran Bernilai apabila Matang.
Fleksibiliti Tempoh Perlindungan dan Caruman.
Perlindungan sehingga RM4 juta tidak memerlukan Pemeriksaan kesihatan.
Penyelesaian yang Patuh Syariah.
Faedah Tambahan AIA Vitality.

A-Life kasih Famili

Pelan Takaful Asas Untuk Keluarga

Pelan Hibah Untuk Yang Tersayang.
Pelan Takaful Harga Murah.
Faedah Kematian dan Hilang Upaya.
Faedah Kematian 200% Akibat Kemalangan.
Faedah Tambahan Untuk Perlindungan Pasangan.
Faedah Perlindungan Penyakit Kritikal.

A-Life Cancer360-i

Pelan Perlidungan Kanser Menyeluruh

Perlindungan Kanser Tahap Awal.
Perlindungan Kanser Tahap Lanjutan.
Perbelanjaan dalam Tempoh Rawatan.
Faedah Tempoh Matang dan Sihat.
Faedah Hibah dan Penyakit Kritikal.
Faedah Tambahan AIA Vitality.